FANDOM


Sędzia kynologiczny to członek organizacji kynologicznej, który po odbyciu stażu asystenckiego i zdaniu egzaminu przed Prezydium Kolegium Sędziów może oceniać psy podczas Wystaw Psów Rasowych lub Konkursów Pracy Psów Myśliwskich (w zależności od specjalizacji). Sędziów kynologicznych rozróżniamy pod względem: specjalności na sędziów wystawowych i sędziów oceny pracy, rangi uprawnień: krajowych i międzynarodowych oraz zakresu uprawnień: sędziów ras (mogących oceniać wyłącznie psy danej rasy), grup (mogą oceniać wszystkie rasy z jednej grupy FCI) oraz wszystkich ras (tzw. allrunder).

Podczas wystawy ani przed nią sędzia kynologiczny nie może zaglądać do katalogu wystawowego, wystawiać ani zgłaszać swoich psów w dniu kiedy sędziuje, nie może również oceniać psów, których był właścicielem, współwłaścicielem, treserem, przewodnikiem, utrzymującym, pielęgnującym, sprzedającym je lub prywatnym pośrednikiem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających wystawę. Sędzia nie może przyjeżdżać na wystawę z wystawcą ani mieszkać u wystawcy (lub na jego koszt). Decyzja sędziego jest podejmowana jednoosobowo i jest ostateczna.

Sędzia krajowy po minimum 4 latach oraz odbyciu sędziowań na min. 20 wystawach może złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu na sędziego międzynarodowego.

Linki Edytuj


Wystawa Psów Rasowych

Ring wystawowy
sędzia kynologicznyasystent kynologicznysekretarz ringowygospodarz ringowyłącznik


Tytuły i certyfikaty
CWC/CACCACIBZwycięzca MłodzieżyNajlepszy Dorosły Pies w RasieNajlepsza Dorosła Suka w RasieNajlepszy Junior w RasieBest of BreedBest of GroupBest in Show


oceny wystawowekatalog wystawowykarta oceny psa