FANDOM


Wszystkie 9 ras jamników posiadają jeden wzorzec i wspólne cechy. We wzorcu sprecyzowane są jedynie warunki kwalifikowania odmian jamników do odpowiednich ras.

Odmiany - rasy Edytuj

Krótkowłosy Szorstkowłosy Długowłosy
Standardowy Jamnik krótkowłosy standardowy Jamnik szorstkowłosy standardowy Jamnik długowłosy standardowy
Miniaturowy Jamnik krótkowłosy miniaturowy Jamnik szorstkowłosy miniaturowy Jamnik długowłosy miniaturowy
Króliczy Jamnik krótkowłosy króliczy Jamnik szorstkowłosy króliczy Jamnik długowłosy króliczy

Wymiary Edytuj

Sprecyzowane dla każdej z ras, przy czym takie same w przypadku jamników krótko-, szorstko- i długowłosych.

Sierść Edytuj

Długość, wygląd i stopień twardości sprecyzowany dla każdej z ras, przy czym takie same w przypadku dla odmian standard, miniaturowy i króliczy. Maść wspólna dla wszystkich ras, dopuszczalna każda z wyjątkiem białej i czarnej (bez podpalań).

Jamnik długowłosy - IMG 3778

Jamnik długowłosy

Budowa Edytuj

Charakterystyczną cechą budowy jamników jest ich wydłużona sylwetka pokryta muskulaturą i krótkie nogi. Głowa o wyrazie inteligentnym powinna być noszona wysoko, śmiało (we wzorcu zastosowano stwierdzenie niemal "wyzywająco").

Użytkowość Edytuj

Jamniki są psami myśliwskimi, można je poddać próbom pracy jednak według klasyfikacji FCI nie podlega obowiązkowym próbom pracy. Ze względu na swoje wymiary jamniki są użytkowane do norowania, ale także jako dzikarze (najczęściej szorstkowłose) rzadziej jako psy aportujące. Jamniki biorą udział i osiągają wysokie lokaty w konkursach norowców oraz dzikarzy.

Znak Roboty Drogowe Ten artykuł wymaga rozbudowania, jeśli możesz, uzupełnij go.