FANDOM


Asystent kynologiczny to pełnoletni członek ZKWP, który zdał egzamin na asystenta kynologicznego. Kandydat na asystenta kynologicznego musi mieć co najmniej wykształcenie średnie, wykazywać zainteresowanie problematyką kynologiczną oraz mieć pozytywną opinię za okres ostatnich dwóch lat czynnej działalności na rzecz ZKWP. Asystenci do oceny pracy psów myśliwskich muszą dodatkowo być członkami PZŁ. Asystenci kynologiczni podczas wystaw krajowych i międzynarodowych mogą wspierać sędziów podczas oceny psów, jednak nie mogą mieć wpływu na ocenię psa. Z dniem powołania asystent rozpoczyna tzw. "staż asystencki", który trwa minimum 4 lata. W trakcie stażu asystenckiego asystent zobowiązany jest odbyć asystenturę na min. 12 wystawach, czterokrotnie musi pełnić także rolę sekretarza oraz gospodarza ringowego (asystenci do oceny pracy psów muszą odbyć staż na analogicznej liczbie imprez myśliwskich). Po odbyciu stażu asystenckiego asystent może złożyć wniosek o dopuszczenie go do egzaminu sędziowskiego.

Linki Edytuj


Wystawa Psów Rasowych

Ring wystawowy
sędzia kynologicznyasystent kynologicznysekretarz ringowygospodarz ringowyłącznik


Tytuły i certyfikaty
CWC/CACCACIBZwycięzca MłodzieżyNajlepszy Dorosły Pies w RasieNajlepsza Dorosła Suka w RasieNajlepszy Junior w RasieBest of BreedBest of GroupBest in Show


oceny wystawowekatalog wystawowykarta oceny psa